Bài viết

Gì chứ thời gian thì không bao giờ thiếu, khi bắt tay vào việc thì luôn thiếu thời gian

Trong cuộc sống, con người làm nhiều việc dại dội ngu ngốc hơn so với suy nghĩ trong đầu.
Làm nhiều điều xấu hơn so với cảm xúc trong lòng.
Và kết quả đạt được cũng không như dự tính ban đầu.

Dù có xấu đến đâu, cũng không có người nào suốt đời chỉ làm toàn điều ác.
Nhưng gặp một việc gì đó bất chợt ác tâm nổi lên, biết là không nên nhưng vẫn cố làm,
Khi sự việc vỡ lở thì lại viện ra đủ mọi lý lẽ để hợp lý hóa sự việc xấu đó.

Ngược lại, có những người đã làm vì tin chắc là tốt. Nhưng theo thời gian, nhìn lại thì cảm thấy đó là việc làm đáng hổ thẹn và tự nhủ khi ấy không hiểu sao lại làm như vậy.

Giữa con người với con người, có sự chênh lệch nhau về trí tuệ. Nhưng không một người nào lại muốn tự hạ thấp bản thân khi so với người khác.
Có rất nhiều trường hợp bị xã hội chê cười hoặc tự mình hối hận vì nghĩ rằng “việc này hợp với khả năng của mình”, nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì hỏng hết chổ này đến chổ khác, mà toàn sai những chổ không ngờ tới.
Franlink từng nói: “Gì chứ thời gian thì không bao giờ thiếu, khi bắt tay vào việc thì luôn thiếu thời gian”.

Trích dẫn Khuyến Học.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *